Založ si blog

„Preferenční kandidáti na župana“ porušujú zákon o voľbách ! ! !

Prečo kandiduje na post predsedu samosprávneho kraja Roman Ruhig.

Nie som síce známy širšej verejnosti, ale ľudia čo ma poznajú z môjho okolia môžu potvrdiť, že to čo poviem tak to aj dodržím, že som cieľavedomý a čo začnem tak aj dokončím. Držím sa hesla slovo robí chlapa.

V posledných rokoch ľudia nadávajú čo sa tu deje, že sa zhoršuje ich životná úroveň, ale nikto alebo málokto sa postaví na odpor proti silnejším, skôr to len rozoberajú ľudia medzi svojimi blízkymi.

Je čas aby sme sa prestali báť a ja osobne som ochotný zahynúť pre boj proti krivde a nespravodlivosti. Mne naozaj záleží na tom čo sme spievali na sviečkových pochodoch v rámci „Nežnej revolúcie v roku 1989“. Mne záleží na Slovensku, na našom kraji kde žijem, ako aj obyvateľoch všetkých generácií.    

  Hneď rok po nežnej revolúcií od roku 1990 som sa vo veku 19 rokov začal venovať podnikateľským aktivitám a dosiahol som mnoho úspechov, na ktoré môžem byť hrdý a ukázať, že za mnou niečo zostalo.

Významnými odberateľmi služieb našich spoločnosti boli: v rámci výstavby najväčšej ekologickej stavby EFPA a iné stavby pre Slovnaft , VÚB, Slovenské elektrárne, Váhostav,  Hydrostav, Priemstav a iné spoločnosti, postavili sme niekoľko vlastných investícii bytových, administratívnych objektov, obchodných sieti a iné.

 Nikdy som sa aktívne neangažoval v politike a v kľude som sa snažil podnikať bez väčších propagácií, nakoľko som sa držal hesla, že najlepšia reklama je kvalitná práca a ta sa rýchlo rozšíri medzi spokojnými zákazníkmi a ich priateľmi.

Dnes, respektíve posledné obdobie niekoľkých rokov, keď vidím ako politici za dvadsať rokov od vzniku Slovenskej republiky a dvanásť rokov v samosprávnych krajoch, takzvaní  zástupcovia voličov v samospráve počas predvolebných kampaní len sľubujú, že bude dobre, čo všetko majú v pláne zrealizovať, tak faktom je, že v súčasnej dobe sa majú dobre asi len oni a na ostatných voličov zabudli.

 To, čoho sme všetci svedkami v našom súčasnom najvyššom zákonodarnom orgáne, vo vláde, vo verejnej správe Slovenskej republiky, nemôžeme pomenovať inak, ako zlo, faloš, nadutosť, amatérstvo, klamstvo, farizejstvo, klientelizmus, kriminalizáciu slovenských podnikateľov, aroganciou moci, skrátka zrada vlastného národa, nášho obyvateľstva. Zavádzanie daňových licencií, kaucií, zvyšovanie odvodov proste likvidácia slovenských malých a stredných podnikateľov.

 Myslím si, že po viac ako 20-tich rokoch Slovenskej Republiky nastala tá pravá chvíľa na novú obrodu s dosiahnutím toho, čo sme si naozaj želali pri štrnganí kľúčmi, pri tzv. Nežnej revolúcii  v novembri 1989  a to aby sa naše generácie mali lepšie a zaviedli prvky priamej demokracie formou aktívnej účasti rozhodovania obyvateľmi, voličmi čo môžeme ako vzor, že to funguje práve zaviesť v našom Bratislavskom samosprávnom kraji.  

      Ja osobne mám pocit, že keď zotrváme pri súčasných politikoch a pôjdeme touto cestou ako nám to ukazujú sediac na viacerých stoličkách súčasne, alebo úradníci prezliekajúci si kabáty vždy po voľbách  a žijúci v strachu, že ak ho neprezlečú, tak stratia prácu,  ktorá je ich obživou,  môže veľmi ľahko nastúpiť nasledovný scenár.

 

Pokračovanie v likvidácií, zadlžovaní, rozpredávanie strategického majetku našej krajiny po ďalšie obdobia .Môže  sa nám stať, že naše deti budú utekať z nášho krásneho, po desaťročia vytúženého samostatného Slovenska, za čo bojovali  naši predkovia dlhé roky.

 

Nehovoriac o tom, že cez žitný ostrov chcú ťahať ropovod do Viedne, čo je našim najväčším rezervárom pitnej vody a úrodnej pôdy na južnom Slovensku. Na projekt ropovodu cez Žitný ostrov šlo už 12 miliónov eur, pričom slovenská strana zaplatila 9,25 milióna eur, kde tieto peniaze vraj boli použité na vykúpenie pozemkov pre ropovod na napájací bod Kitsee. Pomóóóóc!!!  Zachráňme žitný ostrov.  Nesmieme to dovoliť.

 

Súčasní politici zabudli, že na Slovensku sú aj obyvatelia, ktorí tu žijú a majú tu svoje historické korene, domovy, rodiny avšak ich bezohľadnosťou, chamtivosťou a túžbou po moci sú schopní zadlžiť nás všetkých aj niekoľko našich budúcich generácií.

 

Toto naozaj väčšina národa nechcela.

Toto je len jeden  spomedzi viacerých dôvodov, ktoré trápia našu spoločnosť  a preto je potrebné ukázať obyvateľom Slovenska nové transparentné myslenie, že ich prostredie v ktorom žijú  sa dá zmeniť tak aby boli naňho hrdí.  Preto aj názov politickej strany NOVÝ PARLAMENT – ktorý má za cieľ priniesť nových nepokazených doteraz apolitických profesných odborníkov, ktorí vo väčšine  kandidujú na poslancov do VÚC ako nestranníci, nominovaní stranou NOVÝ PARLAMENT.     

      Všetci kandidáti za stranu NOVÝ PARLAMENT prejavili záujem o eliminovanie nečinnosti , zlej politiky VÚC o ktorej nie je počuť počas celého obdobia existencie VÚC, okrem škandálov, ktoré vznikajú medzi politikmi, ktorí sú v zastupiteľstvách snáď len preto, aby si každý niečo ukoristil.

        Opodstatnenosť mojej kandidatúry na post predsedu samosprávneho kraja je okrem opísaných faktov, ktoré ma vyslovene hnevajú, aj v tom, že ma práve podporila väčšia skupina ľudí aby som ukázal, že nielen v podnikaní sa dajú dokázať kladné výsledky ale aj v politike, ktorá má slúžiť všetkým a nie len niektorým vyvoleným.

Mám na mysli súčasných politikov reprezentujúcich, vraj podľa politológov tzv. „štandardné politické  strany“.  Ak štandardom  je to čo vidíme každý deň,  tak  ide o pekné  čertovo huncútstvo a nikdy sa nechcem stať štandardným.

 

Toto je skutočným dôvodom, prečo som ochotný prenechať podnikanie svojim deťom a začať bojovať za lepší zajtrajšok našich všetkých potomkov, avšak nikdy nezabudnúť ani na tých, ktorý nás naozaj potrebujú, napríklad ako sú naši starkí .

 

 My sme správne nahnevaní na súčasnú politiku a  máme chuť bojovať za lepší život pre všetky generácie žijúce na Slovensku.

Nedá sa mi nepoznamenať, že sa snažím bojovať v súčasnom období proti súčasnému fungovaniu našich štátnych či samosprávnych inštitúcií (úradov), kde  sa osobne zameriavam a venujem  zastupovaniu klientov fyzických osôb a podnikateľov v správnych konaniach pred  organmi štátnej, verejnej správy a samosprávy napríklad v stavebných konaniach, daňových konaniach a rôznych ďalších, kde sa pácha krivda na občanoch a podnikateľských subjektoch ktorí sa nemôžu domôcť svojich práv, stretávajú sa s prieťahmi v konaniach, zložitého byrokratického postupu úradov.

 

Aj v týchto voľbách môžeme vidieť, ako sa najmä práve známe tváre s politiky hádajú a dokazujú si kto čo zle urobil, vyťahujú na seba rôzne kauzy a ako ten druhý je lepší a to len z dôvodu získania mocí a možno ukoristiť si čo najviac z nášho spoločného kraja.

 

Veď, keď sa už len zdravým rozumom zamyslíme, koľko investujú do svojich predvolebných kampaní, čo minimálne dvaja z kandidátov priznali v médiách, na internete, že ich kampaň má stať okolo dvestotisíc € a možno viac.

Podľa internetového zdroja www.pluska.sk

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja má plat 3 096 eur.

Keď to vypočítam s funkčným obdobím štyri roky tak:

 (3096€/mes x 48 mesiacov= je to za štyri roky 148 608€)

Sám sa pýtam: Prečo toľko investujú do kampane ?  = čistá strata, alebo nie?

Tu zostáva veľký otáznik.???????

 

Kto sú tie známe tváre : Kandidáti na Bratislavského župana Monika Flašíková-Beňová, Pavol Frešo, Daniel Krajcer a Jaroslav Paška tzv. lídri podľa manipulovaných preferencií na víťaza na post Župana.

 

Všetci štyria sedia na rôznych stoličkách a chcú obsadiť ešte aj stoličku Bratislavského  samosprávneho kraja a pán Pavol Frešo ju chce opäť obhájiť napriek tomu, že on sám sedí na troch stoličkách. Niektorí sedia v europarlamente a ďalší v Slovenskej národnej rade.

Potom ten náš kraj aj tak vyzerá a nečudujme sa, že sme všetci nespokojní, že sa pre nás obyvateľov nič nerieši, lebo nemajú na nás čas.

  V rámci predvolebnej kampane ako jeden z kandidátov na post župana som sa zúčastnil na obecných dišputoch s kandidátmi na predsedu BSK, ktoré sa udiali v obci Bernolákovo http://www.youtube.com/watch?v=87Ih6BjTTek

 

V treťom kole som sa spýtal prítomných, kto si prečítal  zákon o voľbách do samosprávneho kraja. Ani jeden z prítomných obyvateľov a ani z kandidátov neodpovedal, že si ho prečítal a to je zásadná chyba.

Ako potom chcú poznať problematiku volieb do Samosprávneho kraja a vôbec dodržiavať zákonné ustanovenia Zákona č. 303/2001 Z. z.

 

Práve tu chcem poukázať na fakt, že všetci tzv. preferenční kandidáti a dlhodobo pôsobiaci v politike ho porušujú, ktorí by ho mali ovládať naspamäť.

 

 Základný princíp volieb je, znalosť každého kandidáta poznať jeho práva a povinnosti a stým spojenú znalosť, aký je vymedzený čas na jeho kampaň, čo sa dočíta práve v predmetnom Zákone 303/2001Z.z.

§ 27 Volebná kampaň

Ods.

(1) Časom volebnej kampane sa rozumie obdobie začínajúce 17 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb.  

(3) Akákoľvek volebná kampaň je 48 hodín pred začatím volieb a v deň konania volieb zakázaná.

 

Všetci sme si mohli všimnúť, že  preferenční kandidáti svoje tvare mali povylepované , už v letných mesiacoch, niektorí od septembra na bigboardoch  a však zákon jednoznačne zakazuje, respektíve určuje čas kampane, ktorý je  17 dní pred voľbami t.j. 23 októbra je deň zahájenia kampane a kampaň končí 07 Novembra, nakoľko samotné voľby sú 9 Novembra 2013.

Nechcem písať o všetkých porušeniach zákonov, ktorý kandidáti porušujú ako napr.

posledná kauza pána Krajcera s pokúšaním, ovplyvňovať voličov – školákov v rozpore so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov§ 151 Ďalšie podmienky výchovy a vzdelávania

Ods. 2) V školách a v školských zariadeniach sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia.

 

Každý môže robiť chyby, ale skúsení politici ,ktorí sa nám snažia dokázať, že práve oni sú tí správní zástupcovia voličov, ktorí pre obyvateľov majú slúžiť a že vraj podľa prieskumov ich tam aj ľudia chcú, tak majú rešpektovať aspoň pravidlá súťaže ostatných kandidátov ako aj zákony, aby mali všetci kandidáti rovnaké podmienky a nie v rámci porušovania zákonov, mať tu drzosť skrývať sa za poslaneckú imunitu, fakt sa cítia byť nedotknuteľní.

 

Ak už pri volebnej kampani tzv. preferenční kandidáti nedodržujú, nerešpektujú súčasné zákony,  tak ak ich zvolíme, ako to v našej VÚC bude vyzerať = zas bezprávie!!!

 

Ľudia nedovoľme túto aroganciu moci a poďme naozaj voliť a ukážme, že sa dá riadiť náš kraj aj slušne, transparentne a že každý zvolený kandidát má slúžiť voličom a nie byť egoistom.

Po voľbách zas na voličov zabudnú a nebudeme počuť o Bratislavskej župe, čo pre nás voličov robí ďalšie štyri roky .

Nenechajme sa zmanipulovať len médiami, ktoré  sú v rukách politikov prostredníctvom finančných skupín, kde nedávajú rovnaký priestor pre všetkých kandidátov, ako aj prieskumami, ktoré robia agentúry priamo pre kandidátov alebo politické strany.

Poďme dokázať vyššou účasťou v týchto voľbách, že už máme toho naozaj dosť a že aj my Slováci túžime po zmene naozaj k lepšiemu.

Vezmime si príklad našich susedov, veď my nie sme horší, ako Češi, kde voliči porazili prieskumy a ukážme aj my, že takéto prieskumy sú len pre tých čo si myslia, že tým dosiahnu svoje víťazstvo.

Prosím, naozaj prosím všetkých voličov poďme sa začať aktívne zaujímať o náš kraj v ktorom žijeme a poďme voliť podľa najlepšieho vedomia. Prečítajme si informácie fakty o kandidátoch na župana, poslancov do VÚC vo viacerých článkoch, aby sme si mohli spraviť širší obraz, kto to mysli úprimne alebo má iné ciele.

 

Bc. Roman Ruhig

Kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja ( Nový Župan)

www.ruhigroman.sk

 

 

Poďakovanie za účasť vo voľbách VÚC 2013, Pokračovanie v boji za skutočnú demokraciu, slobodu, rovnosť, spravodlivosť, sociálnu vyváženosť a podporu Slovenských podnikateľov

24.11.2013

Vážení spoluobčania, priatelia, sympatizanti, obyvatelia Slovenska Dovoľte nám, aby sme sa Vám touto formou poďakovali za prejavenú dôveru tým že ste boli podporiť Vaším aktívnym prístupom aj napriek nepriaznivému počasiu nových ľudí do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a zúčastnili ste sa 09. Novembra volieb do VÚC 2013. v Slovenskej republike. [...]

P o d n e t na preskúmanie porušenia volebného moratória podľa § 27ods. 3 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov

08.11.2013

Týmto podávame podnet na preskúmanie porušenia volebného moratória podľa § 27 ods. 3 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov (ďalej len „zákon o voľbách do VÚC“). I. DÔVODY NA PODANIE PODNETU Dátum konania volieb do VÚC bol stanovený na 9.11.2013 so začiatkom o 7:00 hod. Priebeh samotných volieb sa riadi ustanoveniami zákona č. [...]

Tak dosť, chceme NOVÝ PARLAMENT

05.11.2013

Héééj starí, mladí, intelektuáli, my Slováci sme národ malý. Županským šafárením v našich krajoch ste nám vzali dosť, už nám nedávate inú možnosť a ani už nebudeme počúvať tie Vaše reči, Nový Parlament pôjdeme voliť všetci. Kde je tá naša sloboda, rovnosť, spravodlivosť. Chceme prácu, chceme žiť nenecháme sa pokoriť, preto my pôjdeme [...]

adam puškár, daniel tupý

Súd rozhoduje o väzbe advokáta Adama Puškára obvineného z vraždy Daniela Tupého

26.03.2023 10:50

Advokát obvineného odkazuje, že polícia nemá pravého páchateľa.

prigožin

Prigožin otočil: Nacisti na Ukrajine nie sú, Rusko nebojuje s NATO

26.03.2023 09:45

Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny prekvapil.

Ruský okupant / Ruský vojak / Cherson /

Ukrajina repatriovala do Ruska všetkých ťažko ranených zajatcov. A čo Moskva? Pohŕda medzinárodnými normami

26.03.2023 08:49

Ide o všetkých ťažko ranených Rusov, ktorí upadli do ukrajinského zajatia od vypuknutia vojny pred 13 mesiacmi.

nábor vojakov, Rusko, Petrohrad, vojna na Ukrajine

ONLINE: Rusku chýbajú tanky, Putin ich chce mať trikrát viac ako Ukrajina

26.03.2023 08:05, aktualizované: 11:05

Vojenskí experti podľa agentúry Reuters tvrdia, že Rusom chýbajú zbrane, najmä ťažké tanky. Putin chce výrazne navýšiť ich výrobu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 10
Celková čítanosť: 45160x
Priemerná čítanosť článkov: 4516x

Autor blogu