Poďakovanie za účasť vo voľbách VÚC 2013, Pokračovanie v boji za skutočnú demokraciu, slobodu, rovnosť, spravodlivosť, sociálnu vyváženosť a podporu Slovenských podnikateľov

24. novembra 2013, romanruhig, Budeme spoločne bojovať

Vážení  spoluobčania,  priatelia, sympatizanti, obyvatelia Slovenska

Dovoľte nám, aby sme sa Vám touto formou poďakovali za prejavenú dôveru tým že ste boli  podporiť Vaším aktívnym prístupom aj napriek nepriaznivému počasiu nových ľudí do zastupiteľstiev samosprávnych krajov  a zúčastnili ste sa 09. Novembra volieb do VÚC 2013. v Slovenskej republike.

 

Ďakujeme za každý Váš  hlas a podporu, ktorý je darčekom a začiatkom cesty pre zmenu politiky na Slovensku v prospech obyvateľov, respektíve všetkých nás aby sme spoločne zabránili potláčaniu demokracie.

 

Súčasní politici za 20 rokov SR dokážu len prázdnymi rečami rozprávať o demokracií a podľa nášho názoru niektorí ani nevedia čo vlastne demokracia znamená.

Podľa ich konania akurát  dokazujú, že na Slovensku sú rovný a rovnejší a preto existujú také sociálne, extrémne rozdiely, existenčné problémy mnohých občanov, podnikateľov na našom peknom Slovensku.

 

Krok, akým je rozhodnutie  ísť do volieb samosprávnych krajoch prináša určité „chvíle pravdy“, ktoré priniesli náš  „volebný krst“.

Naša mladá politická strana NOVÝ PARLAMENT dostala 26 669 hlasov spomedzi všetkých 871 762 platných hlasov t.j. (3,06%) a okrem toho sa nedá nespomenúť, že náš najmladší kandidát JUDr. Dorota Bujňaková (25 rokov), získala pekné tretie miesto na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

Je to pre nás všetkých príjemným prekvapením, úspechom a zároveň veľkým záväzkom voči Vám voličom, občanom aby sme pokračovali v práci za spravodlivejšie Slovensko.  

Len Vašou zásluhou, aktívnym demokratickým  volebným prístupom, ste v nás ponechali iskru nádeje, že nie sme sami kandidáti za stranu NOVÝ PARLAMENT, ktorý prejavili záujem o eliminovanie nečinnosti, zlej politiky vo VÚC. Jedinou škodou je, že aj zostávajúcich približne 80% nezúčastnených voličov, ktorí svoju nespokojnosť práve prejavili neaktívnou účasťou v týchto voľbách.

Ďakujeme za podporu, spoločnú misiu, víziu regionálnych volebných programov, s ktorými sme išli k voľbám do VÚC, kde ste nás svojou účasťou podporili a zároveň Vás ubezpečujeme, že sme tu pre Vás a veríme že sa k nám pripojíte.

Budeme pokračovať v postupných krokoch, ktoré začíname robiť na našej  spoločnej ceste so všetkými, ktorým záleží na našom Slovensku a aby sme neboli vyháňaný za lepšími životnými podmienkami do zahraničia.

Vďaka patrí aj 46 kandidátom, ktorý do volieb išli ako nezávislí kandidáti za politickú stranu NOVÝ PARLAMENT s víziou zmeniť súčasnú politiku , priniesť nové nápady, ktoré môžu byť v budúcnosti v prospech pre naše malé Slovensko, jednotlivé kraje a všetkých obyvateľov.

Po skončení prvého kola volieb a komunikácií medzi jednotlivými kandidátmi ako aj telefonickej podpory niektorých našich voličov, sme sa všetci stotožnili, že budeme pokračovať v našej aktivite a presviedčať ďalších obyvateľov, ktorí chcú bojovať za skutočnú demokraciu, slobodu, rovnosť, spravodlivosť, sociálnu vyváženosť, podporu Slovenských podnikateľov a prostredníctvom podpory podnikania znižovať nezamestnanosť a regionálne rozdiely, ktoré trápia našu spoločnosť a najmä dbať na to, aby sa dodržiavala právna istota občanov našej spoločnosti.

 

Budeme sledovať, bojovať demokratickými nástrojmi proti krivdám, ktoré sa páchajú nielen v jednotlivých krajoch , ale aj  proti  tvorbe nezmyselných zákonov, ktoré nie sú v súlade s demokratickou spoločnosťou, ktoré garantuje Ústava Slovenskej republiky.

NOVÝ PARLAMENT ma chuť aj s Vami bojovať na celospoločenskej úrovni proti zákonom, ktoré sú nastavené proti rozvoju podnikateľského prostredia, ako sú dnes  „daňové kaucie, pripravované daňové licencie“ a mnoho byrokratických štátnych, verejnoprávnych, samosprávnych  nástrojov, ktoré brzdia rozvoj našej ekonomiky, čo má za následok dnešnú ekonomickú, hospodársku  a stým spojenú celospoločenskú sociálnu krízu na Slovensku.

 

Naším cieľom bude vždy otvorenosť obyvateľstvu – voličom, v spoluprácu a byť otvorený pre členstvo vstupom každého občana do NOVÉHO PARLAMENTU, v našom spoločnom boji za spravodlivosť, ako aj počúvať problémy obyvateľstva a riešiť ich požiadavky.

 

Pozývame všetkých sympatizantov obyvateľov, podnikateľov k spolupráci formou členstva v našej strane. Ak spoločne dosiahneme dostatočný počet ľudí, ktorý majú spoločné myšlienky  nové riešenia bude sa nám spolu ľahšie bojovať za zmenu zákonov v prospech nás všetkých prostredníctvo petícií za Referenda, ktorým občania, voliči celého štátu hlasujú alebo niektorej z jeho častí rozhodnú o prijatí alebo zamietnutí  zákona, predpisu, (a nebudú rozhodovať jednofarebne poslanci NR SR).

Je to jedna z mála zachovaných metód priamej demokracie a nielen prijať zákony výhodné pre jednotlivcov, finančné skupiny, či zahraničných investorov, veď my Slováci máme schopných manažérov, vedcov, učiteľov, a pracovitých ľudí.

Veríme, že spolupráca a členstvo v strane nám všetkým prinesie radosť a úspechy pre celú našu spoločnosť.

 

Bc. Roman Ruhig 

za NOVÝ PARLAMENT

 

Email:

ruhig.novyparlament@gmail.com

 

Website:

www.ruhigroman.sk

www.novyparlament.sk